10 แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปีสุดคุ้มในปี 2021

10 แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปีสุดคุ้มในปี 2021

ตรวจสุขภาพประจำปี คือ การตรวจอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย รวมถึงการทำงานของระบบต่าง ๆ เพื่อหาความเสี่ยง และความผิดปกติที่อาจจะนำไปสู่โรคร้ายในอนาคตได้

ประเภทของการตรวจสุขภาพ

โดยปกติแล้วการตรวจสุขภาพจะแบ่งเป็นช่วงอายุในการตรวจเนื่องจากอายุที่มากขึ้นหมายถึงมีโอกาสที่จะเกิดโรคมากขึ้น ดังนั้นโดยส่วนมากโรงพยาบาลจะใชเกณฑ์อายุเป็นการจัดแบ่งแนวโน้มของโรค หากไม่รู้ว่าตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจอะไรบ้าง มาอ่านตรงนี้ได้เลย

1โปรแกรมตรวจสุขภาพของบุคคลที่อายุไม่เกิน 30 ปี

บุคคลที่อายุน้อยกว่า 30 ปี จะมีการตรวจโรคพื้นฐาน เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่างๆเช่น ภาวะโลหิตจาง การอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด การทำงานของตับ ไต โรคเบาหวานและอื่นๆที่แพทย์คิดว่าจำเป็น

2โปรแกรมตรวจสุขภาพของบุคคลที่อายุ 3045 ปี

แบบตรวจปกติ บุคคลที่อายุ 30-45 ปีการตรวจประเภทนี้ เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงภาวะโลหิตจาง และการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด ไต โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือด โรคหัวใจ โรคเก๊าท์ และการอัลตร้าซาวด์เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้อง

แบบตรวจละเอียด บุคคลที่อายุ 30-45 ปี เป็นการตรวจค้นหาความเสี่ยง ภาวะโลหิตจางและการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด โรคตับ มะเร็งตับ โรคไต โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือด โรคหัวใจ โรคเก๊าท์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร และการอัลตร้าซาวนด์ เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง เช่น ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี กระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก ซึ่งละเอียดขึ้นกว่าประเภทแรก

3โปรแกรมตรวจสุขภาพของบุคคลที่อายุ 45 ปีขึ้นไป

แบบตรวจปกติ ช่วงอายุที่แนะนำ อายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นการตรวจค้นหาความเสี่ยง ภาวะโลหิตจาง และการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด โรคตับ มะเร็งตับ โรคไต โรคเก๊าท์ ภาวะไขมันในเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งทางเดินอาหาร โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม รวมถึงการอัลตร้าซาวนด์ เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ช่น ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี กระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก

แบบตรวจละเอียด อายุที่แนะนำ อายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นการตรวจค้นหาความเสี่ยงภาวะโลหิตจาง และการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด โรคตับ มะเร็งตับ โรคไต โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือดโดยละเอียด โรคเก๊าท์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ภาวะกระดูกพรุน โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจเชื้อไวรัสเอชพีวี โรคมะเร็งเต้านม รวมถึงการอัลตร้าซาวนด์เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องทั้งส่วนบน และส่วนล่าง เช่น ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี ตับอ่อน กระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก

4การตรวจสุขภาพสำหรับคู่รักก่อนแต่งงาน

เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งการตรวจจะเป็นการตรวจหาเชื้อต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ โรคติดต่อต่างๆ รวมไปถึงการดูพันธุกรรมของทั้งสองฝ่ายเพื่อวางแผนมีบุตรประเมินความมีบุตรยากและโรคทางพันธุกรรรมต่างๆที่จะมากับทารก

5การตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการแก่ชรา (AntiAging)

เป็นการตรวจสุขภาพที่ค่อนข้างมาแรงและเป็นที่นิยม การตรวจเพื่อป้องกันความแก่ชราเป็นลักษณะการตรวจคล้ายกับการตรวจสุขภาพตามปกติแต่จะมีการวิเคราะห์โครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับความแก่ชรา รวมไปถึงวิธีการลดความเสื่อมให้เกิดขึ้นช้าที่สุด แพทย์อาจจะวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ของเราเพิ่มเติมว่าทานอาหารอะไร นอนหลับพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ มีการออกกำลังกายมากแค่ไหน และอาจจะแนะนำวิธีการเพิ่มเติมในสิ่งที่เราขาด หรือตรวจหาระดับวิตามินที่เราขาดและจ่ายวิตามินเพิ่มเติม การตรวจแบบนี้เป็นเสมือนการป้องกันมากกว่าการรักษา โดยมีหลายโรงพยาบาลที่เริ่มนำเวชศาสตร์ชะลอวัยเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล

เกณฑ์ในการเลือกโรงพยาบาลสำหับการสุขภาพประจำปี

1มาตรฐานของโรงพยาบาล

          คำว่ามาตรฐานของโรงพยาบาลกินความหมายที่กว้างตั้งแต่มาตรฐานพื้นฐานเบื้องต้นที่โรงพยาบาลควรมีตามกฎหมายเช่น จำนวนห้องพัก จำนวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ความสะอาด รวมไปจนถึง การแบ่งแผนกทางการจัดการอย่างเป็นระบบแยกตามความเชี่ยวชาญอย่างชัดเจน โรงพยาบาลใดที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานย่อมสะท้อนถึงความมั่นใจของคนไข้ว่าสามารถใช้บริการได้อย่างดีเยี่ยม ในปัจจุบันหลายโรงพยาบาลในประเทศไทยได้มาตรฐานและการยอมรับระดับโลกกันเลยทีเดียว

2ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์

          แพทย์ก็เหมือนครูหรืออาจารย์ยิ่งสอนนานยิ่งเก่ง ดังนั้นแพทย์ที่เชี่ยวชาญหรือชำนาญการก็ย่อมมีการวิเคราะห์ที่แม่นยำมากกว่าแพทย์ทั่วๆไป ดังนั้นการตรวจสุขภาพด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญย่อมสามารถวิเคราะห์หรือประเมินอาการต่างๆได้ดีกว่าแพทย์ทั่วไป อีกทั้งนักเทคนิคการแพทย์ หรือพยาบาลที่ชำนาญการก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการตรวจสุขภาพให้แม่นยำที่สุดอีกด้วย เราอาจจะสังเกตได้จากประวัติของแพทย์ทำการรักษาซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่โรงพยาบาลหรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

3อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

          ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่านอกจากแพทย์แล้วเครื่องมือต่างๆก็มีความสำคัญไม่แพ้แพทย์ที่เชี่ยวชาญหรือบุคลากรทางการแพทย์เลยทีเดียว ดังนั้นหากต้องการการวิเคราะห์ผลที่แม่นยำเพื่อสะท้อนถึงสุขภาพในร่างกายของเราอย่างถูกต้องก็จำเป็นต้องเลือกโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยสามารถดูได้จากทุนการจะเบียนหรือรายได้ของโรงพยาบาล จะสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยได้

4การบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง

ในด้านการแพทย์การบริการที่แม่นยำสำคัญไม่แพ้การบริการอย่างรวดเร็ว ดังนั้นปัจจัยทั้งสองประการจำเป็นต้องมาคู่กันเสมอ หากโรงพยาบาลใดเราต้องคอยนานหรือมีการบริการผิดพลาดบ่อยหรือทำงานไม่เป็นระบบ อาจเป็นไปได้ว่า บุคลากรไม่เพียงพอ หรือการจัดการไม่ดีซึ่งเป็นสัญญาณที่ทำให้โรงพยาบาลแห่งนั้นไม่น่าใช้บริการ

5ราคาไม่ถูกจนเกินไป

          สำหรับราคาในการตรวจสุขภาพจะมีเกณฑ์ค่อนข้างแตกต่างกันตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและการให้บริการ ซึ่งการตรวจสุขภาพให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เครื่องมือและบุคลกรที่มีความชำนาญ ดังนั้นราคาไม่ควรถูกเกินไปจนน่าตกใจ เพราะนั่นอาจจะหมายถึงความไม่ปลอดภัยและไม่แม่นยำในการให้บริการ แต่ก็ไม่ควรให้ราคาสูงจนเกินไปแบบเว่อร์ ดังนั้นก่อนที่จะเช็คสุขภาพควรตรวจสอบโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเทียบกันหลายๆโรงพยาบาลจะได้ทราบถึงราคาเฉลี่ยเพื่อไม่ให้จ่ายเงินแพงหรือถูกเกินไป

6วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลแม้ว่าจะดูสำคัญน้อยที่สุดในบรรดาปัจจัยห้าข้อข้างต้นที่กล่าวมา แต่วิสัยทัศน์จะมีความสำคัญมากหากเราต้องการจะเป็นลูกค้าหรือคนไข้ประจำของโรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลดูแลร่างกายที่รักของเรา เพราะบางโรงพยาบาลมีวิสัยทัศน์ที่แคบเกินไป เช่น ไม่ได้คิดให้ลูกค้ารักษาสุขภาพแต่มุ่งมั่นแต่จะเอากำไรจากการป่วยของคนไข้เพียงอย่างเดียว ดังนั้นโรงพยาบาลแบบนี้ก็ไม่สมควรที่เราจะเป็นฝากฝังชีวิตของเราไว้ในระยาว แต่กลับกันโรงพยาบาลบางแห่งแพทย์อยากให้คนไข้ดูแลสุขภาพตั้งใจแนะนำให้ลูกค้าดูแลสุขภาพเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงและป่วยน้อยที่สุด โรงพยาบาลแบบนี้ก็จะดูมีวิสัยทัศน์ที่ดีและน่าเป็นลูกค้าประจำ

Bumrungrad Hospital โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 580 เตียง โดยทีมงานบริหารจากนานาประเทศ พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,200 ท่าน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้บริการจำนวน 1.1 ล้านคนต่อปี เป็นผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศกว่า 520,000 คนต่อปี จาก 190 ประเทศทั่วโลก

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการโรงพยาบาลจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไทย และสหราชอาณาจักร ประธานกรรมการฝ่ายแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นแพทย์ที่มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากสหราชอาณาจักร และผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่มเป็นแพทย์ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ จากสหรัฐอเมริกา ส่วนเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์อื่นๆ ได้รับการอบรมและฝึกฝนจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร นอกจากนี้หลายๆ ท่านยังดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการแพทย์ของประเทศไทย อีกด้วย

โปรแกรมหรือแพ็กเกจตรวจสุขภาพของที่นี่ที่ไม่เพียงแค่ตรวจเช็กหาสิ่งผิดปกติในร่างกายอย่างละเอียดแบบ Comprehensive แต่ยังรวมรายการตรวจลึก เพื่อให้คุณได้ทราบถึงอายุที่แท้จริงของร่างกายคุณ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging จะให้คำปรึกษากับคุณ พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางเชิงป้องกันก่อนการเจ็บป่วยสำหรับคุณโดยเฉพาะ และให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและวิถีชีวิตของคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณมีความสุข รู้สึกดี แจ่มใสซึ่งมาจากพื้นฐานของสุขภาพร่างกายที่ดีอย่างแท้จริง โดยมีการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมถึง 9 ด้าน ดังต่อไปนี้ ฮอร์โมน ความดันโลหิต คาร์โบไฮเดรต คอเลสเตอรอล ความฟิตของร่างกาย ความเครียด การดำเนินชีวิต องค์ประกอบของร่างกาย การอักเสบ

เบอร์ติดต่อ : 02-667-1000 นัดแพทย์ : 02-667-1555

อีเมลล์ : info@bumrungrad.com

เว็บไซต์ : bumrungrad.com


Samitivej Hospital โรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ มุ่งมั่นทุ่มเทในการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างไม่เปลี่ยนแปลงด้วยความพึงพอใจอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง โรงพยาบาลสมิติเวชเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนานานาชาติทางการแพทย์ (medical symposium) การเข้าร่วมการประชุม การอบรม และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระทั้งในและต่างประเทศของบุคลากรได้ช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ได้ขับเคลื่อนการบริการอันเป็นเลิศและได้รับการยอมรับจากหลาย ๆ องค์กร รวมถึง องค์การอนามัยโลก (WHO) และสถาบัน JCI ซึ่งได้ให้การรับรองโรงพยาบาลสมิติเวชทั้งสามแห่ง คือโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนคินทร์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

วิสัยทัศน์  ของโรงพยาบาลแห่งนี้คือ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำของโรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่ให้บริการ ทางการแพทย์ที่ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและจริยธรรม เพื่อเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้มารับบริการ แพทย์ บุคลากร ผู้ถือหุ้น และชุมชน

โปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลมีหลายประเภท เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร  โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อชีวิตที่ยืนยาว หรือแม้กระทั่งโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อการชะลอวัย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบ Anti-Aging Medicine เพื่อชะลอวัยและลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ พร้อมก้าวสู่ความเป็นคุณคนใหม่ที่เยาว์วัยกว่าเดิม หากไม่รู้ว่าจะตรวจสุขภาพที่ไหนดีต้องลองไปรับบริการที่นี่ดูสักครั้ง

เบอร์ติดต่อ : 02-022-2222

อีเมลล์ : info@samitivej.co.th

เว็บไซต์ : samitivejhospitals.com


Bangpakok 9 International Hospital โรงพยาบาลบางปะกอก 9

โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทยในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอก(BPK Hospital Group) ตั้งอยู่บนถนนพระราม2 กรุงเทพมหานคร เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546 ก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียงจันทรกมลและรองศาสตราจารย์พิทยาจันทรกมล ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรJCI (The Joint Commission International) และได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากHA (Hospital accreditation)

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศที่เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบองค์รวมมีมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ควบคู่ไปกับการรักษาแต่ละด้านในศูนย์ต่างๆเช่น ศูนย์ตรวจสุขภาพแบบ one stop service ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก ศูนย์หัวใจ ศูนย์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ศูนย์ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ศูนย์ศัลยกรรมความงาม หรือแม้กระทั่งทาง ศูนย์กายภาพบำบัดที่นำHybrids Assistive Limbs มาใช้กับผู้ป่วยพิการและผู้สูงอายุเพราะเรา“ดูแลด้วยหัวใจ”ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก

เบอร์ติดต่อ : 0-2109-9111

อีเมลล์ : info@bangpakokhospital.com

เว็บไซต์ : www.bangpakokhospital.com


Saintlouis Hospital โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 412 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ บนถนนสาทรใต้เป็นโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาและพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ทั้งผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยหลัก (Patient Centered) พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่นี่มีหลากหลาย แบ่งเป็นช่วงอายุ เช่น โปรแกรมที่ 1 ช่วงอายุน้อยกว่า 40 ปี สำหรับโรคที่มักจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุไม่ถึง 40 ปี แพ็คเกจนี้ก็จะครอบคลุมโรคในวัยอายุก่อน 40 เกือบทั้งหมด  โปรแกรมที่ 2 อายุน้อยกว่า 40 ปีแต่มีการตรวจที่มากขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการเช็คร่างกายอย่างละเอียด โปรแกรมที่ 3 อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป โปรแกรมที่ 4 อายุมากกว่า 50 ปี โปรแกรมที่ 5 อายุมากกว่า 50 ปี โดยแพทย์จะมีการวิเคราะห์และวินิจฉัยตามสมควรอย่างละเอียด และทางโรงพยาบาลยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกเช่น การตรวจโรคก่อนแต่งงาน เป็นต้น  สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลด้านล่าง

เบอร์ติดต่อ : 0-2838-5555

แฟกซ์ : 0-2838-5500 / 0-2838-5600

อีเมล์ :  Mailcontact@saintlouis.or.th

เว็บไซต์ : www.saintlouis.or.th/


Paolo Hospital โรงพยาบาลเปาโล

โรงพยาบาลชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นไปยัง ประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้ป่วย ร่วมกับ ผลการรักษาและนวัตกรรมที่โดดเด่น เพื่อให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์การดูแลรักษาที่แตกต่างในเชิงบวก โดยใช้กระบวนการดูแลรักษาที่เป็นเลิศ ที่ไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่น้อย

โปรแกรมตรวจสุขภาพและแพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี อาทิเช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์  การตรวจวัดพื้นฐาน การหาค่าดัชนีมวลกาย ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจเอกซเรย์ปอด *ยกเว้นสตรีมีครรภ์* ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือดความหนาแน่นสูง ตรวจระดับไขมันในเลือดความหนาแน่นต่ำ ตรวจการทำงานของไตตรวจปัสสาวะ ตรวจหากรดยูริคในเลือด ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก   ตรวจหามะเร็งเต้านม ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ตรวจภายใน คูปองอาหาร สรุปรายงานผลตรวจสุขภาพ หากไม่รู้ว่าตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจอะไรบ้างก็สามารถมาที่นี่ได้เลย สนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง

เบอร์ติดต่อ : 02-271-7000 (สาขาพหลโยธิน)
02-514-4140-9 (สาขาโชคชัย 4)
02-577-8111 (สาขารังสิต)

เว็บไซต์ :  paolohospital.com


โรงพยาบาลพระรามเก้า Praram9 Hospital 

โรงพยาบาลพระรามเก้า มีความพร้อมในการให้การรักษาพยาบาลด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ การผ่าตัดเปลี่ยนไตในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง มีการให้บริการด้านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น  สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า ศูนย์สูตินรีเวชพระรามเก้า และการรักษาอื่นๆอย่างครบครัน

แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี มีหลักๆ คือ โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจการทำงานของตับ ตรวจโรคเก๊าท์ ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ปอด และอื่นๆ และยังมีแพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานทั้งบุรุษและสตรีในมาตรฐานสูง

เบอร์ติดต่อ : 02-202-9999

แฟ็กซ์ : 02-248-8018

E-Mail : info@praram9.com

เว็บไซต์ : www.praram9.com


โรงพยาบาลศิริราช

เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ของประเทศ แหล่งรวมแพทย์ระดับอาจารย์รวมถึงศูนย์เฉพาะทางมากมาย ทำให้มีคนใช้บริการแต่ละวันจำนวนมหาศาล และสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายการตรวจก่อนได้ หากมีอาการผิดปกติอื่นๆ พยาบาลอาจแนะนำคลินิกเฉพาะทางของโรงพยาบาลศิริราชที่เหมาะสมกับอาการของคุณ

ถ้าคุณกำลังจะไปตรวจสุขภาพที่นี่ แนะนำให้โทรนัดล่วงหน้า ไปถึงแต่เช้า และติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลา 07.00-08.00 น. เพราะถ้าเกินเวลานี้ไปอาจไม่ได้ตรวจในวันนั้น ส่วนใครที่ยังไม่เคยไปใช้บริการ แนะนำให้ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ ก่อนไป เพื่อความสะดวกของคุณ

*ต้องโทรนัดหมายล่วงหน้า ภายในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.

ที่ตั้ง : โรงพยาบาลศิริราช (ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 499)
เวลาทำการ : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-15.00 น.
โทร: 02-419-7390


Thainakarin Hospital โรงพยาบาลไทยนครินทร์

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ด้วยการดูแลรักษาที่มี คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล โดยเปิดบริการแผนก หลัก 6 แผนก คือ แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม แผนกสูติ-นรีเวช แผนกกุมารเวชกรรม แผนกตา-หู-คอ-จมูก และ แผนกทันตกรรม  นอกจากนี้มีแผนกฉุกเฉิน แผนกเอกซเรย์ แผนกเภสัชกรรม แผนกกายภาพบำบัด แผนกวิเคราะห์โรค

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้จัดโปรแกรมตรวจ สุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ตลอดจน ความต้องการ โดยเราสามารถให้ทางโรงพยาบาลจัดตรวจตามงบประมาณที่กำหนดก็ยังได้ สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม หรือการนัดหมายเพื่อตรวจ ได้ที่เบอร์ด้านล่าง

เบอร์ติดต่อ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 0-2361-2727 ต่อ 3119

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ : โทร. 0-2361-2727 ต่อ 3042, 3056

เว็บไซต์ : www.thainakarin.co.th


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไม่ต้องไปมาหลายชั้นให้เหนื่อยเพราะทั้งหมดจะจบอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคาร 14 ชั้น โดยมีหลายโปรแกรมให้เลือก คุณสามารถพิจารณาแต่ละโปรแกรมเพื่อเลือกให้เหมาะกับตัวเองก่อนได้ สำหรับผู้หญิงที่อยากตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าด้วย

บริการตรวจสุขภาพของที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังมีที่อาคาร ภปร. ชั้น 16 ด้วย แต่เป็นการตรวจสำหรับขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน ศึกษาต่อ ขอถิ่นที่อยู่และใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

สำหรับศูนย์ตรวจสุขภาพของที่นี่ แม้จะเปิดทำการถึง 15.30 น. แต่ก็ควรรีบไปให้เร็วหน่อยเพราะช่วงเวลาตรวจจะถึง 10.30 น. เท่านั้น

*ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าได้ที่นี่ แต่ถ้ามีเลขที่บัตรโรงพยาบาลแล้วก็สามารถโทรจองคิวได้เลย

ที่ตั้ง : ศูนย์ตรวจสุขภาพ (ชั้น 1 อาคาร 14 ชั้น)
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-15.30 น. เวลาตรวจ 07.30-10.30 น. (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร : 02-256-4863 หรือ 02-256-4843


โรงพยาบาลลาดพร้าว

โรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) การันตีเลยว่าทางโรงพยาบาลดูแล เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ ตามสโลแกนโรงพยาบาลที่ว่า เพราะการดูแล และห่วงใยสุขภาพของคุณ คือหน้าที่หลักของที่นี่

แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปีของที่นี่แบ่งเป็นอายุ เช่น โปรแกรม Basic ช่วงอายุที่แนะนำ อายุน้อยกว่า 30 ปี เป็นการตรวจพื้นฐาน  โปรแกรม Standard ช่วงที่อายุแนะนำ อายุ 30-45  โปรแกรม Working ช่วงอายุที่แนะนำ อายุ 30-45 ปี  โปรแกรม Executive ช่วงอายุที่แนะนำ อายุ 45 ปีขึ้นไป หรือโปรแกรม Platinum วงอายุที่แนะนำ อายุ 45 ปีขึ้นไป สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์มีโอเปอเรเตอร์หลายคู่สาย

เบอร์ติดต่อ : 0-2530-2556 ( สายตรงโอเปอเรเตอร์ ) 0-2530-2244 ( ระบบตอบรับอัตโนมัติ ) 0-2932-2929 ( ระบบตอบรับอัตโนมัติ )

โทรสาร : 0-2539-8490

อีเมลล์ : csr@ladpraohospital.com

เว็บไซต์ : ladpraohospital.com